خدمات الکترونیک
صدور پروانه بهره برداری از تاسیسات گردشگری
شرح خدمت:
ین خدمت به صورت رایگان به متقاضیان ارائه میشود. صرفاً برای ارزیابی تاسیسات گردشگری توسط تاسیسات گردشگری به شرکت های عامل تطبیق طرف قرارداد مطابق با دستورالعمل تعرفه ارزیابی مصوب سازمان هزینه پرداخت می شود.کلیه افراد متقاضی ارزیابی تاسیسات گردشگری که دارای سابقه کار در زمینه گردشگری بوده و دوره های آموزشی مورد نظر را گذرانده باشند. واحدهای مشمول طرح تطبیق: کلیه تاسیسات گردشگری دارای ضوابط درجه بندی
نوع خدمت:
تعاملی
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
  دارا بودن حداقل مدرک کارشناسیدر رشته های تحصیلی مرتبط مطابق دستورالعمل مربوطه
2- دارا بودن حداقل 28 سال سن
3- متدین به دین اسلام یا سایر ادیانی که در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده است.
4- داشتن اجازه اشتغال به کار از مراجع ذیصلاح برای اتباع خارجی
5- ارائه گواهی عدم سوء پیشینه
6- ارائه گواهی عدم اعتیاد
7- انجام خدمت نظام وظیفه یا معافیت دائم(آقایان)
8- ارائه دو قطعه عکس 4*3
9- دارا بودن حداقل 3 سال سابقه کار در زمینه موضوع تخصصی کارشناسی به تشخیص کمیته فنی
10- ارائه گواهی‌نامه پایان دوره آموزشی تربیت نیروی ارزیاب از یکی از مؤسسات آموزشی مورد تأیید سازمان
11- شرکت داشتن در عملیات ارزیابی و درجه‌بندی حداقل «پنج واحد گردشگری»به‌ عنوان کارآموز
12- اخذ کد شناسایی ارزیاب از سازمان
مدیران فنی:
1- متدین به دین اسلام یا سایر ادیانی که در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده است.
2- دارا بودن حداقل 30 سال سن
3- دارا بودن حداقل مدرک کارشناسی
4- داشتن اجازه اشتغال به کار از مراجع ذیصلاح برای اتباع خارجی
5- ارائه گواهی عدم سوء پیشینه
6- ارائه گواهی عدم اعتیاد
7- انجام خدمت نظام وظیفه یا معافیت دائم(آقایان)
8- ارائه دو قطعه عکس 4*3
9- دارا بودن حداقل 3 سال سابقه کار در زمینه ارزیابی و ممیزی تأسیسات گردشگری به تشخیص کمیته فنی
10- ارائه گواهی‌نامه پایان دوره آموزشی«تربیت نیروی ارزیاب»
11- ارائه گواهی‌نامه پایان دوره آموزشی«مدیریت فنی» عامل تطبیق
12- اخذ تأییدیه صلاحیت علمی و عملی کمیته فنی
13- اخذ کد شناسایی مدیر فنیاز سازمان
شرکتهای طرح تطبیق:
1- ارائه نامه موافقت از اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان مورد تقاضا
2- تکمیل فرم تقاضای مجوز فعالیت عاملیت تطبیق(صفحه20 شیوه‌نامه درجه‌بندی)
3-ارائه اساسنامه شرکت
4- مستندات مربوط به «اجاره‌نامه»یا «سند مکان شرکت»
5- ارائه رزومه‌ای از فعالیت‌های شرکت الزاماً در سر برگ شرکت
6- مدارک شناسایی اعضای هیأت مدیره شرکت(شناسنامه- کارت ملی- رزومه)
7- مدارک مدیرعامل شرکت(شناسنامه، کارت ملی، کارت پایان خدمت{آقایان}، مدرک تحصیلی، رزومه کامل، گواهی عدم اشتغال به سایر مشاغل{صفحه 21 شیوه‌نامه درجه‌بندی})
8-گواهی عدم اعتیاد و عدم سوءپیشینه{پس از تأیید از سوی کمیته فنی طرح تطبیق}
9- معرفی مدیر فنی طرح تطبیق(شخص معرفی شده باید «دارای گواهینامه آموزشی دوره«تربیت نیروی ارزیاب» و «مدیریت فنی»بوده و حد نصاب نمره را در مصاحبه علمی و عملی کمیته فنی طرح تطبیق، کسب نماید).
10- هر یک از مدارک ارسالی باید «دارای مهر شرکت»باشند.
11- ارائه تصاویر همه مدارک مورد نیاز(اسکن شده) در قالب لوح فشرده(CD)
12- مطرح کردن موضوع تأسیس شرکت عامل تطبیق در کمیته فنی و دریافت تأیید صلاحیت
گواهینامه درجه بندی تاسیسات گردشگری:
1- عقد قرار ارزیابی مابین واحد گردشگری و شرکت عامل تطبیق دارای مجوز
2- انجام عملیات ارزیابی از سوی شرکت عامل تطبیق و ارائه گزارش به اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان
3- تشکیل کمیسیون درجه بندی استان و بررسی گزارش ارزیابی واحد گردشگری
4- تعیین درجه واحد در کمیسیون درجه بندی استان و درج در صورتجلسه
5- اعلام مصوبه کمیسیون درجه بندی استان از سوی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان به اداره کل نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری
6- بررسی مستندات مربوطه و صدور گواهینامه درجه بندی تاسیسات گردشگری
7- ابلاغ گواهینامه به اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان جهت اراه به واحد گردشگری
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal