خدمات الکترونیک
سامانه خدمات غیر حضوری
شرح خدمت:
کلیه خدمات شامل نام نویسی بیمه شدگان ،اعلام سابقه ، دریافت فیش حقوقی ،اعتراض به سوابق و....
نوع خدمت:
اطلاع رسانی
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
-
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal