خدمات الکترونیک
صدور گواهي بهداشتي واردات، صادرات، ترانزيت و ترخيص دام، فرآورده هاي دامي، دارو، مواد بيولوژيك و تجهيزات دامپزشكي، خوراك و نهاده هاي دامي، مكمل و افزودني هاي خوراك دام
شرح خدمت:
گيرندگان خدمت: شهروندان و كسب و كارها، شامل مصرف كنندگان فرآورده هاي دامي و صاحبان دامداري هاي صنعتي و صنايع وابسته مدت زمان ارائه خدمت: هفت روز كاري اين زير خدمت از مجموعه كلان خدمت اول دامپزشكي با عنوان صدور پروانه هاي بهداشتي در توليد، بازرگاني و اشتغال حوزه دامپزشكي، خوراك و نهاده هاي دامي، مكمل و افزودني هاي خوراك دام (صدور، تمديد، تغيير، ابطال و موافقت اصولي) با كد شناسه خدمت: 13021202000 مي باشد.
نوع خدمت:
تعاملي
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
درخواست، پرفرما، مدارك الزامات بهداشتي، گواهي بهداشتي، مدارك مبني بر ورود محموله به گمرك و ...
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal