خدمات الکترونیک
ارائه خدمات درمانی در بیمارستان های روانپزشکی بنیاد
شرح خدمت:
ویزیت، بستری و درمان بیماران اعصاب و روان در بیمارستان های روانپزشکی بنیاد شهید و امور ایثارگران
نوع خدمت:
تعاملی
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
نظریه پزشک معالج – مدارک بالینی – مدارک هویتی

فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal