خدمات الکترونیک
ارائه خدمات بالینی در منزل به ایثارگران
شرح خدمت:
ارایه خدمات درمانی در محل سکونت ایثارگر (ویزیت، پانسمان، فیزیوتراپی و تزریقات و آی سی یو در منزل و ... )
نوع خدمت:
تعاملی
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
مدارک هویتی- مدارک بالینی و نظریه پزشک

فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal