خدمات الکترونیک
تامین و ارائه خدمات ارتز و پروتز برای ایثارگران
شرح خدمت:
تهیه، ساخت و تعمیر انواع اندام های مصنوعی ( پروتز ) و وسایل کمک ارتوپدی ( ارتز )
نوع خدمت:
اطلاع رسانی
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
مدرک هویتی - نظریه پزشک متخصص و معرفینامه بنیاد

فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal