خدمات الکترونیک
صدور رای در کمیسیون های پزشکی ایثارگران
شرح خدمت:
برگزاری کمیسیون های پزشکی و صدور احکام تعیین درصد، حالت اشتغال، حق پرستاری، متوفی و ...
نوع خدمت:
اطلاع رسانی
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
شناسنامه ، کارت ملی ، عکس پرسنلی،گواهی مجروحیت معتبر، تاییدیه کمیسیون احراز، مدارک درمانی مرتبط با مجروحیت.

فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal