خدمات الکترونیک
تنظیم اوراق قضائی برای خانواده شاهد و ایثارگران
شرح خدمت:
تنظیم اوراق قضائی شامل: اظهارنامه، شکوائیه، درخواست ، تنظیم دادخواست بدوی محاکم حقوقی و دیوان عدالت اداری تنظیم دادخواست تجدید نظر محاکم عمومی و دیوان عدالت اداری - تنظیم دادخواست دیوانعالی کشور - تنظیم لوایح دفاعی و تکمیلی برای جامعه هدف
نوع خدمت:
اطلاع رسانی
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
1- مدارک هویتی
2- مدارک و مستندات مرتبط به مشکل حقوقی مطروحه

فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal