خدمات الکترونیک
مشاوره حقوقی به خانواده شاهد و ایثارگران
شرح خدمت:
انجام کلیه مشاوره های حقوقی و قضائی به خانواده شاهد و ایثارگران
نوع خدمت:
اطلاع رسانی
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
1- مدارک هویتی
2- ارائه سوابق و مستندات مربوط به مشکل حقوقی مطروحه
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal