خدمات الکترونیک
سرویس محاسبات سنگین
شرح خدمت:
نحوه درخواست جهت استفاده از سرویس دهنده محاسبات سنگین دانشگاه
نوع خدمت:
تعاملی
نحوه ارائه خدمت:
پرتال سازمانی,
مدارک مورد نیاز:
.
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal