خدمات الکترونیک
اسکان در مراکز /مجموعه های فرهنگی، تربیتی، رفاهی
شرح خدمت:
جهت استفاده از مراکز اقامتی و رفاهی برای فرهنگیان و مهمانان آنها ، تصمیمی بر ایجاد بستر مناسبی برای استفاده آسان و بهینه از این مراکز گرفته شد . فرآیند این سامانه شامل ثبت و رزرو، پذیرش و طرح اسکان کلیه مراکز رفاهی و مدارس می باشد. در سایت http://eskan.medu.ir با انتخاب هر استان ، کلیه اقامتگاه ها با آدرس و شماره تلفن معرفی شده است. ذینفعان این خدمت کلیه فرهنگیان ومهمانان آنان می باشند.
نوع خدمت:
تراکنشی
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
0
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal