خدمات الکترونیک
ثبت نام برخط مدارس شاهد
شرح خدمت:
مدارس شاهد مختص فرزاندان شهدا، جانیازان، ایثارگران، و در صورت داشتن شرایط خاص سایر دانش‌آموزان نیز می توانند در این مدارس ثبت نام و ادامه تحصیل دهند.
نوع خدمت:
تعاملی
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
  
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal