خدمات الکترونیک
حمایت از تشکل های دانش‌آموزی (انتخابات شورا دانش آموزی، بسیج دانش آموزی و ...)
شرح خدمت:
دانش آموزان برای پربارتر نمودن فضای آموزشگاه جذب تشکل‌هایی همچون شورای دانش آموزی و برای بهره بردن از فضای انقلاب جذب بسیج دانش آموزی می گردند. فرآیند بدین صورت است که پس از پذیرش و ثبت نام دانش آموزان در مدارس، تبلیغات در خصوص شوراها و تشکل‌ها انجام می شود و سپس انتخابات از طریق سامانه انجام می‌گردد و دانش آموزان منتخب معرفی می شوند. ذینفعان کلیه دانش آموزان کشور می باشند.
نوع خدمت:
تعاملی
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
0
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal