خدمات الکترونیک
ثبت و رسیدگی به شکایات / دریافت گزارش های مردمی
شرح خدمت:
رسیدگی به شکایات پس از اعلام شکایت توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی، برای شفاف سازی امور و رفع تظلمات اداری و ایجاد زمینه مناسب جهت احقاق حق و استقرار عدالت صورت می گیرد. روند فرایند بدین صورت است: در ابتدا شکایت ثبت و بررسی اولیه می گردد . پس از قبول شکایت و وصول آن، موضوع پیگیری و به شاکی پاسخ داده خواهد شد. در صورت نیاز به فرصت بیشتر برای پیگیری و ارائه پاسخ، مراتب از طریق سامانه به اطلاع شاکی خواهد رسید. شاکی در هر مرحله از بررسی، امکان انصراف از شکایت خود را خواهد داشت. ذینفعان این خدمت و افرادی که می توانند شکایات خود را ثبت کنند در این سامانه شامل تمامی دانش آموزان، والدین، پرسنل وزارت آموزش و پرورش، اشخاص حقیقی، نهادها یا شرکتها و تمامی آحاد ملت و مردم می باشند. این سامانه علاوه بر شکایات رسمی، گزارش های مردمی را نیز دریافت و پیگیری میکند که این مورد در راستای اجرای موضوع صدوبیست وهشتمین جلسه شورای عالی اداری مرکز رسیدگی به شکایات مردمی نهاد ریاست جمهوری می باشد.
نوع خدمت:
تعاملی
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
0
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal