خدمات الکترونیک
صدور مجوز فعالیت مدارس و مراکز پیش‌دبستانی وآموزشگاههای زبان وعلمی
شرح خدمت:
منظور از مجوز تأسیس، آن است که شخص، دارای شرایط تأسیس مدرسه/مرکزغیردولتی می باشد. مجوز تأسیس از زمان صدورحداکثر به مدت دو سال اعتبار دارد و شخص متقاضی دارای مجوز تأسیس می بایست در طی مدت مذکور نسبت به تمهید مقدمات لازم برای راه اندازی مدرسه یا مرکز اقدام و مجوز راه اندازی دریافت نماید، در غیر این صورت مجوز تأسیس صادره از درجه ی اعتبار ساقط خواهد شد.
نوع خدمت:
تعاملی
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
  
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal