خدمات الکترونیک
رفع مشکل روشنایی معابر
شرح خدمت:
توسط این خدمت، ثبت و پیگیری درخواست مربوط به اشکال در روشنایی چراغ های معابر توسط مردم و رفع مشکل توسط واحد مربوطه صورت می پذیرد.
نوع خدمت:
تعاملی
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
-
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal