خدمات الکترونیک
رفع خسارت وارده به شبکه برق
شرح خدمت:
در صورتی که در حادثه ای ناشی از عملکرد مردم خسارتی به شبکه برق وارد شود، توسط این خدمت ، مردم می توانند نسبت به ثبت مورد خسارت، تصویر محل خسارت و رفع آن اقدام نمایند.
نوع خدمت:
تعاملی
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
شرح و تصویر محل خسارت
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal