خدمات الکترونیک
درخواست مجوز یا تمدید پروانه آموزشگاه آزاد فنی و حرفه ای
شرح خدمت:
متقاضیان تاسیس آموزشگاه آزاد جهت ارئه درخواست خود مبنی بر تاسیس آموزشگاه آزاد یا تمدید پروانه می توانند از طریق این بخش اقدام نمایند.
نوع خدمت:
تعاملی
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
- عکس
- تصویر شناسنامه
- تصویر کارت ملی 
- تصویر مدرک تحصیلی
 
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal