خدمات الکترونیک
سامانه جامع
شرح خدمت:
کلیه افزاد متقاضی عضویت در جمعیت هلال احمر می توانند با مراجعه به این سامانه در یکی از سازمان های زیرمجموعه جمعیت هلال احمر شامل سازمان جوانان،امداد و داوطلبان عضو شده و ثبت مشخصات نمایند.
نوع خدمت:
اطلاع رسانی
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
اطلاعات شناسنامه ای
کارت ملی 
آدرس منزل و کد پستی 
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal