خدمات الکترونیک
پذیرش و رسیدگی و پرداخت اسناد پزشکی موسسات درمانی طرف قرارداد
شرح خدمت:
انجام امور پذیرش، پردازش و پرداخت اسناد پزشکی به موسسات درمانی طرف قرارداد
نوع خدمت:
تعاملی
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
ارسال نسخ و اسناد مثبته خدمات پزشکی انجام شده توسط موسسات درمانی طرف قرارداد به صورت الکترونیکی به اداره کل بیمه سلامت استان 
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal