خدمات الکترونیک
تامین و انتقال آب کشاورزی در مناطق عشایری
شرح خدمت:
لوله گذاری و انتقال آب کشاورزی در مناطق عشایری
نوع خدمت:
اطلاع رسانی
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:

درخواست عشایر ، تایید اداره امور عشایر شهرستان ، تایید و مصوب شدن پروژه در کمیته فنی شهرستان و استان ، تامین اعتبار و انجام پروژه

فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal