خدمات الکترونیک
فرآیند مدیریت هوشمند اطلاعات مددجویان
شرح خدمت:
کنترل خدمات ارائه شده به مددجویان
نوع خدمت:
اطلاع رسانی
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
کنترل خدمات ارائه شده به مددجویان از طریق سیستم جامع امداد
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal