خدمات الکترونیک
سامانه رسیدگی به شکایات مودیان مالیاتی
شرح خدمت:
سامانه الکترونیکی پاسخگویی به شکایات و ارتباط مردمی سازمان امور مالیاتی کشور که در اجرای ماده 25 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد فعال گردیده، فرآیندی است که به موجب آن مودیان می توانند شکایات خود را ثبت نموده و دادستانی انتظامی مالیاتی و سایر دفاتر ذیربط مسئولیت رسیدگی به این شکایات را به عهده دارند.
نوع خدمت:
یکپارچه سازی
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
فرایند های انجام کار در دستگاه ها
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal