خدمات الکترونیک
استرداد مالیات و عوارض بر ارزش افزوده
شرح خدمت:
مودی با مراجعه به سامانه اینترنتی مالیات بر ارزش افزوده، اقدام به ثبت درخواست استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده می نماید. در مرحله ثبت درخواست، وضعیت برگ قطعی و اظهارنامه مودی بنا به نوع درخواست (برای نوع اضافه پرداختی) کنترل شده و درصورت مطابقت با شرایط قانونی، درخواست ثبت می گردد و در کارتابل ممیز مشاهده شده و پس از تعیین مبلغ قابل استرداد توسط ممیز، چک استرداد شده در سامانه ثبت می گردد و امکان پیگیری از طریق سامانه برای مودی و امکان تهیه گزارشات مدیریتی برای ادارات کل وجود دارد.
نوع خدمت:
تراکنشی
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
نام کاربری و رمز عبور
اطلاعات مالیاتی مربوط به استرداد  
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal