خدمات الکترونیک
استرداد مالیات و عوارض بر ارزش افزوده
شرح خدمت:
ارائه درخواست استرداد توسط مودی از طریق وبگاه مالیات بر ارزش افزوده
نوع خدمت:
تراکنشی
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
اطلاعات هویتی 
اطلاعات مالیاتی مربوط به استرداد  
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal