خدمات الکترونیک
صدور گواهی ثبت نام مالیات بر ارزش افزوده
شرح خدمت:
به موجب قانون مالیات برارزش افزوده مودیان مالیاتی بنا بر فراخوان‌های سازمان در صورت مشمولیت در این نظام مالیاتی می‌بایست نسبت به ثبت نام خود اقدام نمایند. بدین منظور سامانه مالیات برارزش افزوده امکان پیش ثبت نام و ثبت نام به صورت الکترونیکی را برای مودیان فراهم کرده است. مودیان این نظام فقط یکبار جهت احراز هویت و بررسی اصالت مدارک باید به اداره کل مربوطه مراجعه نمایند. همچنین پس از ارائه درخواست گواهینامه توسط مودی از طریق وبگاه مالیات بر ارزش افزوده امکان مشاهده درخواست توسط واحدهای خدمات مودیان و صدور گواهینامه فراهم است و اعتبار گواهینامه‌های صادر شده نیز در این سامانه قابل مشاهده می باشد.
نوع خدمت:
یکپارچه سازی
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
اطلاعات هویتی 
شماره حساب بانکی 
تاییدیه کد پستی  
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal