خدمات الکترونیک
سامانه رسیدگی به اعتراضات مودیان مالیاتی
شرح خدمت:
کلیه مودیان حقیقی و حقوقی که اطلاعات پرونده آنها در سامانه یکپارچه مالیاتی موجود باشد و نسبت به یکی از اوراق مالیاتی موجود اعتراض داشته باشند، می توانند از طریق این خدمت و سامانه ثبت الکترونیکی اعتراضات و شکایات به نشانی obj.tax.gov.irاقدام به ثبت اعتراض خود نمایند.
نوع خدمت:
اطلاع رسانی
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:فرایند های انجام کار در دستگاه ها, نام کاربری و رمز عبور

فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal