خدمات الکترونیک
سامانه رسیدگی به اعتراضات مودیان مالیاتی
شرح خدمت:
از طریق این سامانه تمامی مودیان حقیقی و حقوقی که اطلاعات پرونده آنها در سامانه سنیم (سامانه نرم افزاری یکپارچه مالیاتی) موجود باشد و نسبت به اوراق مالیاتی ابلاغ شده به وی (اعم از برگ ارزیابی، برگ رای) در مهلت قانونی اعتراض داشته باشند، می توانند با توجه به قوانین و مقررات مربوطه، اقدام به ثبت اعتراض خود نمایند. امکان ثبت اعتراض برای آن دسته از مودیان امکانپذیر است که در سامانه یکپارچه مالیاتی دارای پرونده باشند.
نوع خدمت:
اطلاع رسانی
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:


1- ثبت نام در سامانه تخصیص شماره اقتصادی ودریافت نام کاربری ورمز عبور
2-صدور و ابلاغ اوراق مالیاتی

فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal