خدمات الکترونیک
طرح یاری
شرح خدمت:
صندوق بازنشستگی کشوری به منظور رفاه حال بازنشستگان و وظیفه‌بگیران ارجمند، طرح‌های رفاهی و معیشتی گوناگونی را به اجرا گذاشته که پیوسته بر شمار آن‌ها افزوده می‌شود. در فهرست مندرج در سایت خدمات الکترونیک صندوق بازنشستگی کشوری به آدرس https://www.sabasrm.ir/yaari-project/ با کلیک روی عنوان هر طرح می‌توانید با شرح خدمت و چگونگی استفاده از آن آشنا شوید.
نوع خدمت:
تعاملی
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
شماره دفتر کل، کد ملی، شماره حساب
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal