خدمات الکترونیک
خرید اینترنتی
شرح خدمت:
خرید اینترنتی
نوع خدمت:
تعاملی
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
ورود به سامانه مذکور و تبت درخواست خرید
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal