خدمات الکترونیک
خرید اینترنتی(فروش اینترنتی محصولات بومی خراسان جنوبی)
شرح خدمت:
خرید اینترنتی(فروش اینترنتی محصولات بومی خراسان جنوبی)
نوع خدمت:
تعاملی
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
ورود به سامانه مذکور و تبت درخواست خرید اینترنتی(فروش اینترنتی محصولات بومی خراسان جنوبی)
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal