خدمات الکترونیک
درخواست پلاک تلفیقی
شرح خدمت:
سامانه درخواست پلاک تلفیقی کدپستی ده رقمی و پلاک شهرداری
نوع خدمت:
تعاملی
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
ثبت نام در سامانه مذکور
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal