خدمات الکترونیک
مراحل اشتراک پذیری مشترکین جز
شرح خدمت:
متقاضیان می توانند مراحل اشتراک پذیری را در این قسمت مشاهده نمایند
نوع خدمت:
اطلاع رسانی
نحوه ارائه خدمت:
پرتال سازمانی,
مدارک مورد نیاز:
.
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal