خدمات الکترونیک
سرویس قبول از مقر مشتری ( پست سیار )
شرح خدمت:
دریافت مرسولات( کالا و مکاتبات ) از محل استقرار مشتری و ارسال به سراسر کشور تحویل در آدرس گیرنده برخورداری از نرخ مخفف برای مرسولات غیر سریع
نوع خدمت:
تعاملی
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
ثبت نام در سایت مربوطه
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal