خدمات الکترونیک
مجوز آموزشگاه آزاد هنری-موسیقی
شرح خدمت:
مجوز آموزشگاه آزاد هنری-موسیقی
نوع خدمت:
اطلاع رسانی
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
1. درخواست
2.تصاویر صفحات شناسنامه ،کارت ملی ،کارت پایان خدمت یا معافیت- برای
آقایان ،-آخرین مدرک تحصیلی و دو قطعه عکس- هم برای موسس و هم
برای مدیر مسئول-
3. صورتجلسه مجمع عمومی و اساسنامه با موضوع آموزشگاه آزاد موسیقی
مدارک تکمیلی
1.گواهی عدم اعتیاد
2. گواهی عدم سوء پیشینه
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal