خدمات الکترونیک
نحوه محاسبه گاز بها
شرح خدمت:
مشترکین می توانند با وارد نمودن شماره اشتراک 12 رقمی , تاریخ قرائت قبلی و تاریخ قرائت فعلی،انتخاب اقلیم آب وهوایی و نیز وارد نمودن میزان مصرف وتعداد واحد از نحوه محاسبه گازبهای خود(با جزئیات کامل) مطلع شوند
نوع خدمت:
تراکنشی
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
.
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal