خدمات الکترونیک
ارائه خدمات اطلاع رسانی و اعلان پرواز
شرح خدمت:
کلیه مسافرین از هر نقطه با مراجعه به پرتال فرودگاه می توانند از وضعیت لحظه ای کلیه پروازهای فرودگاه (اعم از اعلام ورود،نشست، پرواز کرد، تاخیر و ابطال) اطلاع یابند.
نوع خدمت:
اطلاع رسانی
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
عدم نیاز به مدارک
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal