خدمات الکترونیک
پرداخت تسهيلات وام خود اشتغالي
شرح خدمت:
اشتغال پايدار مددجويان مراحل و شرح اقدامات : 1-ارسال فرم معرفي مددجويان (زندانيان آزاد شده) از زندانهاي تابعه 2-مصاحبه و تكميل فرمهاي واحد پذيرش 3-انجام مصاحبه اوليه مددكاري تكميل فرمهاي مربوطه انجام بازديد منزل و تهيه گزارشات و ارجاع پرونده به واحد روانشناسي 4-انجام مصاحبه اوليه روانشناختي و تكميل فرمهاي مربوطه انجام تستهاي روانشناختي لازم و ارجاع پرونده به واحد اشتغا ل 5-انجام مصاحبه -تكميل فرمهاي مربوطه -بررسي و ارزيابي طرحهاي اشتغال مددجويان و ارائه پرونده ها به كميته اشتغال
نوع خدمت:
تعاملي
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal