خدمات الکترونیک
مشاهده صورتحسابها
شرح خدمت:
در این آدرس,مشترکین می توانند با وارد نمودن شماره اشتراک 12 رقمی خود آخرین صورتحساب وهمچنین صورتحسابهای قبلی خود را مشاهده نمایند
نوع خدمت:
تراکنشی
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
.
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal