خدمات الکترونیک
سامانه بينا
شرح خدمت:
معرفي سامانه بينا : با توجه به اهميت صورتحساب و دريافت گزارشات صحيح، سريع و قابل پردازش در سامانه هاي بانكي و با عنايت به آنكه نياز به شخصي سازي و دسته بندي حسابها و تراكنش هاي آنها در سازمان هاي بزرگ امري رايج است، سامانه گزارشات مديريتي با نام اختصاري « بينا » تهيه و در اختيار مشتريان قرار گرفته است. اين سامانه علاوه بر نمايش گزارشات مالي از جمله صورتحساب، ريز تراكنش، مانده گيري و .... امكان دسته بندي اطلاعات، حسابها، كاربران، سازمانها را دارد. همچنين سامانه بينا موظف است امكان پيگيري و گزارش گيري لحظه اي «استعلام آني» را نيز فراهم نمايد. مديريت سامانه : سامانه بينا بمنظور مديريت حسابها و كاربران از مفهومي به نام سازمان استفاده مي نمايد كه به نام توافقي تخصيص داده شده به هرمشتري اطلاق مي گردد.درسامانه بيناواحدهاي سازماني ياسازمانهاي وابسته به آن بعنوان زيرسازمان ( زيرشاخه )شناخته مي شوند. امكاناتي كه در سامانه بينا وجو دارد به شرح ذيل اعلام مي گردد : -تعريف مراكز/ ادارات و... به صورت درختي كه در هنگام گزارشگيري ميتوان از امكان فيلترينگ حسابها و حذف و ويرايش و افزودن بر اساس مراكز استفاده نمود . - تعريف گروه حسابها (متمركز – غير متمركز ) -تعريف عناوين/ منبع حسابها ( به صورت درختي ) با امكان حذف و ويرايش - تعريف حسابها و سطوح دسترسي به آنها - سطوح دسترسي تراكنشها -تعريف كاربران و سطح دسترسي آنها با امكان حذف و ايجاد كاربري گزارشهاي مالي : صورتحساب براي دريافت صورتحساب از يك حساب خاص و تراكنش هاي انجام شده از جمله برداشت يا پرداخت حساب سازمان كه از طريق يكي ازچهار درگاه ممكن : اينترنت ، عمليات درون شعبه و پايانه هاي پرداخت POS» و يا PinPad در بازه زماني تعيين شده صورت گرفته استفاده مي شود. در اين نوع گزارش، اطلاعاتي چون نوع پرداخت (واريز يا برداشت )نوع درگاه پرداخت (pos-pinpad ، عمليات درون شعبه و اينترنت ) شماره حساب ، تاريخ (شروع و پايان گزارش ) ساعت (شروع و پايان زمان تراكنش) مبلغ تراكنش (حداقل و حداكثر مبلغ به ريال ) شماره پيگيري تراكنش و فيلد اضافي 1 و 2 كه حداكثر طول 31 كاراكتر بوده و توافق بين مشتري و بانك مي باشد در صورتحساب يك حساب ارائه داده مي شود . مانده حساب براي دريافت مانده حساب گروهي انتخاب بر اساس مراكز و منابع و يا بر اساس يك شماره حساب خاص كه مجوز گزارشگيري آن تخصيص داده شده است و حتما"با تعيين تاريخ و شماره حساب مشخص و سرفصل و كد شعبه مي توان از اين گزارش استفاده نمود. اعلام مانده قطعي فقط براي روزهاي گذشته مقدور است . ريز تراكنش به منظور دريافت ريز تراكنشهاي دستگاه هاي POS و درگاه اينترنتي با ذكر تاريخ و شماره حساب ،‌شماره پيگيري و مبلغ تراكنش از اين گزارش استفاده مي شود كه شماره پيگيري و شماره سفارش اينترنتي (اگر از كانال درگاه اينترنتي باشد) مربوط به شماره حسابي كه مجاز به گزارشگيري آن مي باشيم در تاريخ و بازه زماني خاص و با حداقل و حداكثر مبلغ تراكنش به ريال در اين گزارش ارائه داده ميشود بصورت فايل Excel نمايش مي دهد. پيگيري تراكنش براي پيگيري تراكنش انجام شده بر روي يك حساب و مشاهده وضعيت آن با ذكر تاريخ و ساعت (00.00)و شماره حساب و حداقل و حداكثر مبلغ تراكنش با ارائه شماره پيگيري و فيلد اضافي 1 و 2 توافق بين مشتري و بانك حداكثر تا 31 كاراكتر مي باشد با تأخير 15 دقيقه از اين گزارش استفاده مي شود. پيگيري آني با توجه به آنكه سامانه بينا طبق شرايط و قوانين موجود تنها تراكنش هاي تا ساعت 00:00 روز جاري را نشان مي دهد، در صورت نياز مي توان از اين گزارش براي دريافت اطلاعات لحظه اي با ذكر شماره حساب و تاريخ و ساعت و شماره پيگيري تراكنش انجام شده با درج 6 رقم سمت راست تهيه ميشود استفاده نمود. صورتحساب تلفيقي همانند صورتحساب عادي است و علاوه بر نمايش اطلاعات كلي حساب ريز تراكنشها را نيز نمايش مي دهد و در صورت نمايش ريز تراكنش رديف سر جمع آن نشان داده نخواهد شد. در اين گزارش به نوع پرداخت (واريز يا برداشت ) درگاه پرداخت (اينترنت ، عمليات شعبه ، پايانه پرداخت POS يا PINPAD ) و شماره حساب يا حسابهاي كه مجاز به گزارشگيري از آن دار داريم با تاريخ و ساعت و مبلغ تراگنش و شماره پيگيري و فيلد اضافي 1 و 2 و شناسه سطح دستري كاربر ارائه مي دهد . صورتحساب تلفيقي تلفيقي از دو گزارش صورتحساب و ريز تراكنش مي باشد كه براي تراكنش هاي اينترنتي يا POS آفلاين كه در طول روز صورت گرفته ، در پايان هر روز جمع تراكنشهاي انجام شده به صورت سرجمع در گزارش صورتحساب درج مي شود . در اين گزارش تراكنشهاي سرجمع حذف شده وبجاي آن ريز تراكنشها بصورت فايل EXCEL نمايش داده مي شود . راهنماي استفاده از سامانه بينا سازمان هاي دولتي با مراجعه به يكي از شعب بانك ملي و ارائه معرفي نامه از سازمان مربوطه و شركت ها نيز با ارائه درخواست به يكي از شعب بانك ملي مي توانند از اين خدمت بهره مند شوند. در هر صورت داشتن حساب نزد بانك ملي ايران ضروري است.
نوع خدمت:
اطلاع رساني
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal