خدمات الکترونیک
ثبت مداح، شاعر آئيني
شرح خدمت:
درخواست مجوز براي مداحان و شاعران آئيني
نوع خدمت:
تعاملي
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
فايل اسكن كارت ملي
فايل اسكن شناسنامه
فايل اسكن مدرك تحصيلي
فايل اسكن عكس 3*4
 
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal