خدمات الکترونیک
ثبت هيئت مذهبي
شرح خدمت:
درخواست مجوز براي تاسيس هيئت مذهبي
نوع خدمت:
تعاملي
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
فايل اسكن كارت ملي
فايل اسكن شناسنامه
فايل اسكن مدرك تحصيلي
فايل اسكن عكس 3*4
 
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal