خدمات الکترونیک
ثبت كانون فرهنگي تبليغي
شرح خدمت:
درخواست مجوز براي كانون فرهنگي تبليغي
نوع خدمت:
تعاملي
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
اسكن فايل كارت ملي
اسكن فايل شناسنامه
اسكن فايل مدرك تحصيلي
اسكن فايل عكس 3*4
 
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal