خدمات الکترونیک
درخواست ايميل دانشگاهي براي هيئت علمي
شرح خدمت:
اساتيد هيئت علمي از طريق اتوماسيون درخواست خود را براي ايجاد ايميل ارسال نموده و پس از دريافت اكانت ميتوانند از سامانه پست الكترونيك اساتيد استفاده نمايند.
نوع خدمت:
تراكنشي
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal