خدمات الکترونیک
درخواست ایمیل دانشگاهی برای هیئت علمی
شرح خدمت:
اساتید هیئت علمی از طریق اتوماسیون درخواست خود را برای ایجاد ایمیل ارسال نموده و پس از دریافت اکانت میتوانند از سامانه پست الکترونیک اساتید استفاده نمایند.
نوع خدمت:
تراکنشی
نحوه ارائه خدمت:
پرتال سازمانی,
مدارک مورد نیاز:
-
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal