خدمات الکترونیک
درخواست ثبت همايش
شرح خدمت:
متقاضيان برگزاري همايش در دانشگاه بيرجند از طريق سامانه اتوماسيون درخواست خود را ارسال نموده و پس از تاييد درخواست، اكانت دريافت كرده و با مراجعه به سامانه همايش ها ميتوانند به پنل مديريتي خود وارد شوند.
نوع خدمت:
تعاملي
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal