خدمات الکترونیک
سامانه درخواست ايميل دانشجويان
شرح خدمت:
دانشجويان از طريق اين سامانه درخواست خود را ارسال نموده و در صورت تاييد توسط واحد فناوري اكانت ايجاد شده و پيامي براي كاربر ارسال ميگردد كه پس از ورود به سامانه قابل مشاهده است.
نوع خدمت:
تعاملي
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal