خدمات الکترونیک
سامانه كاربران اينترنت
شرح خدمت:
كاربران براي مشاهده وضعيت مصرف ترافيك و يا تغيير پسوورد اكانت اينترنت به اين سامانه مراجعه مي كنند.
نوع خدمت:
تراكنشي
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal