خدمات الکترونیک
سامانه کاربران اینترنت
شرح خدمت:
کاربران برای مشاهده وضعیت مصرف ترافیک و یا تغییر پسوورد اکانت اینترنت به این سامانه مراجعه می کنند.
نوع خدمت:
تراکنشی
نحوه ارائه خدمت:
پرتال سازمانی,
مدارک مورد نیاز:
-
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal