خدمات الکترونیک
فروش اينترنتي فرآورده هاي نفتي
شرح خدمت:
فروش اينترنتي فرآورده هاي نفتي از طريق سايت مربوطه و پرداخت بهاي فراورده از همان بستر ارتباطي
نوع خدمت:
تعاملي
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
1- مراجعه به ناحيه شهرستان محل سكونت ( براي يك نوبت) 2- تعيين سهميه توسط مهندسي فرآورده 3- انعقاد قرارداد فروش و حمل
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal