خدمات الکترونیک
برگزاري اردوهاي شهرستاني و استاني
شرح خدمت:
اعضايي كه در مراكز فرهنگي هنري بيشترين فعاليت را داشته باشند و همچنين جزو برترين كتابخوانان مركز باشند سالي چند بار از امكانات اردوي شهرستاني و يك بار از اردوي استاني بهره مند مي گردند.
نوع خدمت:
تعاملي
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
عضويت در مراكز
 
اجازه نامه كتبي از والدين
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal