خدمات الکترونیک
خدمات ارزي
شرح خدمت:
انواع حسابهاي ارزي ، انواع تسهيلات ارزي ، انواع ضمانت نامه بانكي ارزي ، انواع گشايش اعتبار اسنادي ، انواع حوالجات ارزي ، خريد و فروش ارز
نوع خدمت:
تعاملي
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
1- مراجعه به شعبه
2- ارائه اصل و تصوير شناسنامه و كارت ملي اشخاص حقيقي يا مدارك احراز هويت اشخاص حقوقي
3- ارائه مدارك مربوطه متناسب با خدمت درخواستي
4- تكميل فرمها
5- دريافت خدمت
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal