خدمات الکترونیک
ارائه خدمات آموزش هاي رسمي
شرح خدمت:
در راستاي افزايش سطح معلومات در بين زندانيان با انعقاد تفاهم نامه هاي كشوري واستاني نسبت به برگزاري كلاسهاي نهضت سواد آموزي ، دبستان ، راهنمايي و هنرستان زندانيان اقدام نموده و نيز افرادي كه شرايط حضور در دانشگاههاي پيام نور را دارند نيز با تعامل انجام شده ثبت نام مي شود.كه مراحل آموزش در زندان شامل 1- اطلاع رساني به زندانيان 2- نياز سنجي توسط كارشناس مرتبط . 3- ثبت نام اوليه و تكميل فرم آمار و اطلاعات زندانيان علاقه مند به تحصيل در بخش آموزش و پرورش به منظور برنامه ريزي آموزشي 4- تكميل و صدور مجوز ثبت نام آموزشي در داخل زندان 5- پذيرش و هماهنگي جهت اعزام به كلاس 6- اجراي دوره آموزشي 7- هماهنگي براي برگزاري آزمون ، اعلام نتايج 8- صدور كارنامه يا ارائه كارنامه 9- تكرار بند 6 براي موارد تجديدي و مردودي . 10- ثبت سوابق تحصيلي زندانيان در پرونده آموزشي و اجراي احكام 11- ارائه گزارش به رييس زندان به منظور ارائه به اداره كل استان وستاد سازمان 12- تشويق دانش آموزان موفق توسط رييس زندان 13- ارائه گزارش به اداره كل استان .
نوع خدمت:
اطلاع رساني
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal