خدمات الکترونیک
خدمات غيرحضوري مالي، غير مالي و وكالتي و بورسي
شرح خدمت:
ارائه خدمات مذكور به سازمان‌ها، شركت‌ها و مشتريان آنها. اكثر سازمان‌ها و شركت‌هاي معتبر داراي سيستم اتوماسيون داخلي، متقاضي دريافت خدمات بانكي از طريق ارتباط سيستم هاي اتوماسيون خود در بسترهاي اينترنت و اينترانت هستند. با اين خدمت بانك سپه براي مثال شركت‌هاي كارگزاري بورس مي توانند از خدمات غيرحضوري وكالتي بانك، جهت انجام معاملات بورس براي مشتريان خود به صورت اينترنتي استفاده نمايند.
نوع خدمت:
تعاملي
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
تمامي سازمان‌ها/شركت‌هاي متقاضي كه مشتريان آنها به بانك مراجعه و درخواست ايجاد وكالتنامه بر روي حساب‌هاي خود را دارند مي‌بايست قبلأ با بانك قرارداد يا تفاهم‌نامه منعقد نموده باشند.
توجه: كد سازمان/شركت‌، عددي 8 رقمي است كه توسط اداره كل فناوري اطلاعات بانك سپه بعد از ايجاد ارتباطات فني با سازمان/شركت مربوط به آن، اختصاص داده شده و به صورت خودكار در سيستم ايجاد شده است.
  1. مشتريان جهت استفاده از خدمات سازمان/شركت‌هاي مورد نظر خود، به يكي از شعب بانك مراجعه و حساب عابربانك معرفي/افتتاح مي‌نمايند. شايان ذكر است ارائه خدمات مذكور براي ساير حساب هاي متمركز در آينده نزديك ميسر خواهد شد.
  2. شعبه پس از احراز هويت دقيق مشتري اقدام به ايجاد وكالتنامه بر روي حساب مورد نظر مشتري مي‌نمايد.
  3. در صورتي كه شماره حساب، متعلق به شخص حقوقي باشد پس از تكميل اطلاعات وكالتنامه، مشخصات نماينده شخص حقوقي در سيستم وارد شده و معرفي‌نامه وي ضميمه وكالتنامه گردد.
  4. پس از تكميل اطلاعات مورد نياز، وكالتنامه در يك نسخه چاپ و در اختيار صاحب حساب براي رؤيت و كنترل مندرجات آن قرار گيرد.
  5. در صورت تأييد مندرجات و امضاي وكالتنامه توسط مشتري، شعبه اطلاعات را به مركز ارسال نموده و يك نسخه وكالت نامه ازسيستم اخذ مي نمايد.
  6. يك نسخه از وكالتنامه تحويل مشتري و نسخه ديگر در پرونده اي جداگانه در شعبه نگهداري شود.
مزاياي خدمت يادشده براي سازمان‌ها و شركت‌هاي عرضه كننده كالا و خدمات :
  1. انجام عمليات بانكي اعم از مالي و غيرمالي از طريق سيستم هاي اتوماسيون داخلي و كاهش ريسك هاي ناشي از مراجعه حضوري به بانك ها براي انجام معاملات.
  2. تسريع در انجام معاملات و اجابت درخواست مشتريان خود، ضمن تسهيل در فرآيند عمليات مالي.
  3. افزايش تعداد مشتريان با توجه به ايجاد خدمات غيرحضوري.
  4. كاهش ريسك ها و هزينه ها با توجه به مسدود شدن مبلغ معاملات در حساب مشتري و اطمينان از وصول آنها پس از انجام معامله.

مزايا براي مشتريان (استفاده كنندگان از كالا/خدمات سازمان‌ها و شركت‌ها) :
  1. انجام عمليات مالي معاملات به صورت غيرحضوري و تسهيل در اجابت تقاضاي خريد كالا و خدمات.
  2. در اختيار بودن وجوه معاملات در حساب خود تا زمان انجام قطعي معامله و استفاده از مزاياي رسوب وجه در حساب.
  3. اطمينان از عدم كسر مبلغ معامله ازحساب خود تا پيش از تحقق واقعي معامله.
  4. انجام همزمان معاملات و نقل و انتقالات مالي آن از طريق سيستم هاي سازمان/شركت ارائه دهنده خدمت يا محصول بدون مراجعه به بانك.
 
 
آدرس سايت شركت كارگزاري بانك سپه :
http://www.sepahbourse.com

فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal