خدمات الکترونیک
تلفنبانك سپه
شرح خدمت:
تلفنبانك سامانه اي است كه مشتريان به وسيله آن مي توانند خدمات الكترونيك بانكي را از طريق تلفن ثابت در طول شبانه روز دريافت نمايند. شماره تلفنبانك سپه براي حسابهاي متمركز 64058 (021) است. همچنين از طريق سامانه ارتباط با مشتربان بانك سپه به شماره تماس 1557، امكان اتصال به سامانه تلفنبانك مقدور مي باشد.
نوع خدمت:
تعاملي
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
1. تكميل فرم درخواست (در صورتي كه متقاضي استفاده از رمز دوم متغير از طريق پيامك هستيد؛ اين درخواست را در فرم مربوطه قيد نمائيد)
2. دريافت رمز از شعبه
3. تماس با تلفنبانك سپه
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal